Skip to main content

Okrugli sto “Tranzicijska pravda: Studija slučaja Višegrad“ na IUS-u

Na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) je organizovan Okrugli sto pod naslovom “Tranzicijska pravda: Studija slučaja Višegrad“ u četvrtak, 16. marta 2023. godine. Na događaju su govorili prof. dr. David Pettigrew sa Univerziteta Southern State Connecticut, gđa Bakira Hasečić iz Udruženja „Žena-žrtva rata“, doc. dr. Ermin Kuka sa Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i van. prof. dr. Ena Kazić- Çakar, v. d. dekana Pravnog fakulteta na IUS-u.

Prof. dr. Pettigrew je govorio o izazovima memorijalizacije u Bosni i Hercegovini sa osvrtom na Višegrad i ukazao na poteškoće u izgradnji spomen-obilježja žrtvama, te na problematiku isticanja spomen obilježja ratnim zločincima. Gđa Hasečić je naglasila važnost svjedočenja o patnjama što je važan dio izgradnje kulture sjećanja. Dr. Kuka se dotakao problema glorifikacije ratnih zločinaca i zaključio da takav problem predstavlja izazov u uspostavljanju tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini. Kroz praktične primjere je pokazao da je ovo goruće pitanje u Višegradu. Na kraju, van. prof. dr. Ena Kazić-Çakar se također obratila prisutnima i propitivala primjenjivost sporazuma o priznanju krivice u predmetima ratnih zločina osvrčući se na predmete ratnih zločina počinjenih u Višegradu.

Cilj ovog naučnog skupa bio je utvrditi sve poteškoće na planu uspostave tranzicijske pravde, te ostvarenja njenih ciljeva.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt