PRAVNI FAKULTET (FLW)

Dr. İbrahim Dursun
Redovni profesor
  • Dekan Pravnog fakulteta
idursun@ius.edu.ba
+387 33 957 480
A F2.18

Sekretar Fakulteta

Mirza Ljubović, MA
Viši asistent
  • Sekretar fakulteta
mljubovic@ius.edu.ba
+387 33 957 485
A F2.19

NASTAVNI KADAR

Dr. Philip C. Aka
Redovni profesor
paka@ius.edu.ba
+387 33 957 484
A F2.21
Dr. Goran Šimić
Docent
gsimic@ius.edu.ba
+387 33 957 482
A F2.23
Dr. Ena Kazić
Viši asistent
ekazic@ius.edu.ba
+387 33 957 486
A F2.20
Hana Šarkinović-Köse, LLM
Viši asistent
  • (na porodiljskom dopustu)
hskose@ius.edu.ba
+387 33 957 486
A F2.20
Mirza Ljubović, MA
Viši asistent
  • Sekretar fakulteta
mljubovic@ius.edu.ba
+387 33 957 485
A F2.19
Dr. Emir Sudžuka
Gostujući docent
esudzuka@ius.edu.ba
+387 33 957 481
A F2.20
Dr. Dževad Drino
Gostujući vandredni profesor
dzdrino@ius.edu.ba
+387 33 957 486
A F2.27
Dr. Dževad Mahmutović
Gostujući vandredni profesor
Benjamina Londrc, MA
Gostujući viši asistent
blondrc@ius.edu.ba
+387 33 957 486
A F2.27
Dr. Kenan Ademović
Gostujući docent
kademovic@ius.edu.ba
+387 33 957 481
A F2.27
Dr. Patricia Živković
Stručni saradnik

* Imenovanı profesori za opće nastavne predmete