Skip to main content

Poruka dekana

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Dragi studenti,

Dobro došli na Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu! 

 

Ovaj fakultet, smješten u srcu Evrope, u Sarajevu, je osnovan 2015. godine i od tada uspješno gradi i njeguje svoju nacionalnu i internacionalnu reputaciju. Jedan je od pet fakulteta najboljeg privatnog univerziteta u Bosni i Hercegovini, a četvrtog univerziteta među univerzitetima u Bosni i Hercegovini (rangiranje Webometricsa). U skladu sa svojom misijom da pruži najkvalitetnije pravno obrazovanje, Fakultet nudi studijski program prava na engleskom jeziku na dodiplomskom studiju, te podstdiplomske studijske programe iz komparativnog privatnog prava i komparativnog javnog prava.

Dekan
Dekan

van. prof.dr.
Ena Kazić-Çakar

S ciljem pripreme studenata da uspješno odgovore na zahtjeve svoje profesije, tržišta rada i pravnih izazova u modernom svijetu, Fakultet stavlja naglasak na teoretsko i praktično nacionalno i internacionalno pravno obrazovanje uz uvid u komparativno pravo. Na putu ka obrazovnoj izvrsnosti, kurikulumi dodiplomskog i postdiplomskog programa se kontinuirano unapređuju u skladu sa zahtjevima pravnih nauka i društva. Predavači su domaći i internacionalni pravni stučnjaci zajedno sa pravnicima koji prate i nadgledaju akademski razvoj studenata.

Studenti imaju brojne prilike da se uključe u vannastavne aktivnosti. Pravni fakultet je redovni član takmičenja Vis Moot koji su jedinstvena prilika za studente da iskuste pravo u praksi, te poboljšaju svoje argumente i usmene komunikacijske vještine. 

Fakultet svake godine organizuje Ljetnu školu međunarodne arbitraže, internacionalni susret studenata, pravnika i vodećih naučnih stručnjaka u međunarodnoj arbitraži koji razgovoraju o najrelevantnijim savremenim teoretskim i praktičnim temema u oblasti. Pored toga, simulacije saslušanja, posjete relevantnim institucijama, organizacijama i prisustvovanje seriji javnih predavanja Pravnog fakulteta su aktivnosti koje se redovno organizuju u okviru praktičnog dijela nastave. Akademski rad i kreativnost se ohrabruju i realiziraju kroz časopis IUS Law Journal, akademsku publikaciju koja izlazi svake druge godine, a namijenjena je naučnicima, pravnicima i studentima.

Pozivamo sve koji žele naučiti više o pravu, ljudskim pravima, pravdi i kako biti glas onih koji nemaju glasa, da posjete naš živopisni kampus, pridruže nam se i iskuske pravno obrazovanje 21. vijeka.

Van. prof. dr. Ena Kazić-Çakar

Vršilac dužnosti dekana Pravnog fakulteta

Edukacijski fakultet
Edukacijski fakultet

Dekanat

Imate zadatak da obavite, ali niste sigurni kome da se obratite?

 

Tu smo da vas podržimo!

 

Dekanat je odgovoran za pružanje centralnih usluga studentima i katedrama relevantnim za rad Fakulteta, kao i za pomoć Vijeću Fakulteta u obavljanju njegovih dužnosti.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Moral se ne može zakonski regulisati, ali ponašanje može. Sudske odluke možda neće promijeniti srce, ali mogu obuzdati one koji ga nemaju. - Martin Luther King Jr.

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Naše prednosti

Pravni studij na engleskom jeziku

Poznavanje engleske pravne terminologije

 

Stručnost iz pravne teorije i prakse

Podjednak naglasak na teorijskim i praktičnim aspektima pravnog obrazovanja

 

Komparativni i kritički pristup

Ispitivanje najsavremenijih zakonskih rješenja u građanskom i običajnom pravu

 

Nezavisno istraživanje

Stručnost u identificiranju i analizi pravnih izvora s naglaskom na pravna istraživanja u elektronskom obliku

 

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Diploma priznata na državnom i internacionalnom nivou (uključujući Vijeće za visoko obrazovanje (YÖK) u Turskoj)

 

Utemeljen fakultet

Ugledan kademski kadar i na državnom i internacionalnom nivou

 

Akademsko i profesionalno savjetovanje

Diplomanti Pravnog fakulteta nikada nisu prepušteni sami sebi!

 

Internacionalno višejezično okružanje

Upoznavanje sa različitim kulturama i jezicima

 

Komunikacija “jedan na jedan”

Politika otvorenih vrata

 

Interaktivno obrazovanje

Sokratova metoda podučavanja

 

Programi razmjene

Programi mobilnosti studenata: Iskustvo koje mijenja život

 

Iskustvo učešća na takmičenju u simuliranom suđenju

Primjenjivanje prava prije diplomiranja: nacionalna, regionalna i međunarodna takmičenja u simuliranom suđenju

 

Studentski klubovi

Pokažite svoj talent i kreativnost: Različite aktivnosti za studente

Aktivan kampus

Akademske konferencije, kulturno-umjetnička događanja, koncerti, festivali, priredbe, sportovi, aktivnosti na otvorenom, uživanje u prekrasnoj prirodi Sarajeva i BiH

 

Lokacija

Centar visokog obrazovanja u Sarajevu: srce Evrope i mjesto susreta kultura

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Vijesti

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt