PORUKA DEKANA

Ibrahim Dursun

Dragi studenti,

Svojom odlukom da izučavate pravne nauke ste stupili u novu i kompleksnu, a ipak izuzetno značajnu sferu odnosa. Pravo nije samo profesija; ono je poziv koji uči da je pravda ono što daje legitimnost propisima, a niko nije iznad propisa. Pravo nam ukazuje da pravila postoje kako bi se ostvarili pravda, ljudsko dostojanstvo i vladavina prava.

Ne postoji nijedno polje života u koje pravo nije uključeno. Naša je želja da se tokom trajanja vaših studija izgradite u stručne pravnike/ce, što neće biti od koristi samo vama lično, odnosno našem Fakultetu, nego društvu u cjelini.

Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je osnovan 2015. godine sa misijom pružanja pravničkog obrazovanja najvišeg kvaliteta studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija. Obrazovanje se odvija u skladu sa najvišim obrazovnim standardima i pravilima obrazovanja usvojenim u okviru Bolonjskog obrazovnog procesa. Isključivo takvi standardi kvaliteta predstavljaju ispravne temelje za pravnu izvrsnost naših studenata u budućnosti. Vezano uz to, naša vizija je da postanemo jedan od vodećih pravnih fakulteta kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Balkana.

Proces pružanja znanja predstavlja jedan vrlo složen process u kojem Fakultet nastoji da ohrabri studente u istraživanju pravnih disciplina iz kojih će usvojiti osnovna pravna znanja i principe, učiti i težiti ka daljem produbljenju istih ne samo u teorijskom, već i u praktičnom smislu. Praktični pristup u obrazovanju podrazumijeva posjete sudskim tijelima, prisustvo velikim javnim suđenjima, radionicama sa stručnjacima iz svih pravnih polja, kao i interaktivna predavanja i vježbe. Na taj način postaćete aktivni i svjesni učesnici i sposobni stručnjaci i donosioci odluka nakon diplomiranja na ovom Fakultetu. Tokom studija bićete u mogućnosti da razvijete prefinjen i etičan pristup kritičnim situacijama, i logičnu i sistematičnu procjenu društvenih i pravnih odnosa.

Iznad svega, bićete u mogućnosti da artikulišete svoja istraživanja, nalaze i pravna mišljenja vješto i dostojno velikih oratora i povedete svoju zemlju putem bržeg razvoja na korist svih u Bosni i Hercegovini.

 

Dekan,

Vanr. Prof. Dr Ibrahim Dursun