Skip to main content

Program postdiplomskog studija - Komparativno javno pravo

Pravni fakultet

Program postdiplomskog studija
Komparativno javno pravo

Sa fokusom na izradi pismenih radova, ovaj program traje 2 semestra ili jednu akademsku godinu a nosi 60 ECTS bodova, od kojih su 24 posvećeni pisanju teze. Tokom prvog semestra, studenti moraju položiti 5 predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva izborna predmeta. U drugom semestru, studenti moraju registrovati i položiti jedan predmet i tezu.

Uslovi za upis na postdiplomski studij iz komparativnog javnog prava

Kandidati koji su stekli diplomu bakalaureata prava ili srodne discipline, kao što su političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke ili kriminologija, ispunjavaju uslove za upis na ovaj studij. Konkurs za upis je u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Upis na program zahtijeva predaju dokumenata navedenih u konkursu.

 

U svrhu ispunjavanja uslova za upis, kandidati moraju predati dokaz o neophodnom poznavanju engleskog jezika kako bi uspješno završili program. Ovo uključuje položen Proficiency Exam u Školi engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktima Univerziteta. Od kandidata se također može zahtijevati i poseban test ili intervju kako bi se utvrdio nivo poznavanja engleskog jezika.

MASTER OF ARTS (M.A.) IN COMPARATIVE PUBLIC LAW

First Semester of First Year


Courses

Instructional load
(lectures & tutorials)

ECTS

1. Public International Law

3L + 0T

6

2. EU Law

3L + 0T

6

3. Research Methods in Legal Sciences

3L + 0T

6

4. Elective

3L + 0T

6

5. Elective

3L + 0T

6

Total: 5 courses (3C+2E)

 

30

 

Second Semester of First Year


Courses

Instructional load
(lectures & tutorials)

ECTS

1. Comparative Constitutional Law

3L + 0T

6

2. Master’s Thesis

TBD

24

Total: 2 courses (1C+Master’s Thesis)

 

30

 

Range of Possible Electives for the M.A. in Comparative Public Law Program


Courses

Instructional load
(lectures & tutorials)

ECTS

1.  International Human Rights and Humanitarian Law

3L + 0T

6

2. Diplomatic and Consular Law

3L + 0T

6

3. Transitional Justice

3L + 0T

6

4. Foreign Direct Investment Law

3L + 0T

5

5. Comparative Administrative Law

3L + 0T

5

6. International Criminal Law

3L + 0T

5

7. International Relation Theories

3L + 0T

5

8. Global Political Economy

3L + 0T

5

9. Balkans in the World culture

3L + 0T

5

Komparativno javno pravo

Učenje na daljinu

Postdiplomski studij iz komparativnog javnog prava nudi 2 različita smjera učenja na daljinu:

Javno pravo i integracije Evropske unije
Track:
  • Komparativno javno pravo
Sajber pravo<br><br>
Track:
  • Komparativno javno pravo

Welcome to

 

Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt