Pravni fakultet


Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je osnovan 2015. godine sa ciljem pružanja najkvalitetnijeg obrazovanja iz oblasti pravnih nauka studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija. Na Pravnom fakultetu u međunarodnom okruženju studiraju studenti sa tri svjetska kontinenta čije je obrazovanje usmjereno ka izučavanju međunarodnih prava. Obrazovanje se odvija u skladu sa najvišim obrazovnim standardima i pravilima obrazovanja usvojenim u okviru Bolonjskog obrazovnog procesa. 

Isključivo takvi standardi kvaliteta predstavljaju ispravne temelje za pravnu izvrsnost naših studenata u budućnosti.

Društveni odnosi su se tokom vremena razvili i danas su sve kompleksniji, što nas uslovljava da im se prilagođavamo. Uvijek život prethodi pravu, što pravu stavlja u zadatak da isti uredi. U tom pogledu, svjedoci smo povećanog interesa za međunarodna prava i pravo Evropske unije. Na našem fakultetu imamo tim biranih naučnika koji su profesionalne živote posvetili predavanju svojih znanja generacijama studenata, kao i činjenju da bolje razumiju društvene procese koji utiču na živote svih nas. U vezi sa ovim, naša vizija je da postanemo jedan od vodećih pravnih fakulteta kako u Bosni i Hercegovini, tako i na području Balkana.

Mogućnosti zapošljavanja

Završetkom prvog ciklusa studija diplomanti će steći osnovna znanja iz pravnih nauka, kao i ispuniti neophodne zakonske preduslove za pristup drugom, odnosno trećem ciklusu studija. Diplomanti koji odluče da odmah traže posao, posjedovat će neophodna znanja i kompetencije za pristup državnim i javnim firmama i ustanovama. Ovo posebno podrazumijeva sticanje znanja iz pravne prakse u sudovima i tužilaštvima, privatnim i javnim preduzećima, advokaturi i notarijatu, te raznim agencijama.

Nastava na engleskom jeziku i mogućnosti prakse su glavne prednosti koje diplomanti Pravnog fakulteta IUS-a imaju nakon diplomiranja. Bosni i Hercegovini su hitno potrebni školovani međunarodnopravni stručnjaci, koji razmišljaju i koji su sposobni raditi na engleskom jeziku kao službenom jeziku EU. Također, studentima se nudi mogućnost međunarodne prakse u firmama i institucijama, koje im omogućavaju da budu u toku aktuelnih trendova i specijalizacija u konkretnim međunarodnim ekspertnim poljima.