Skip to main content

Program postdiplomskog studija - Komparativno privatno pravo

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Program postdiplomskog studija
Komparativno privatno pravo

Sa fokusom na izradi pismenih radova, ovaj program traje 2 semestra ili jednu akademsku godinu a nosi 60 ECTS bodova, od kojih su 24 posvećeni pisanju teze. Tokom prvog semestra, studenti moraju položiti 5 predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva izborna predmeta. U drugom semestru, studenti moraju registrovati i položiti jedan predmet i tezu.

Uslovi za upis na postdiplomski studij iz komparativnog privatnog prava

Kandidati koji su stekli diplomu bakalaureata prava ili srodne discipline, kao što su političke nauke, ekonomske nauke, kriminalističke nauke ili kriminologija, ispunjavaju uslove za upis na ovaj studij. Konkurs za upis je u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na IUS-u. Upis na program zahtijeva predaju dokumenata navedenih u konkursu.

 

U svrhu ispunjavanja uslova za upis, kandidati moraju predati dokaz o neophodnom poznavanju engleskog jezika kako bi uspješno završili program. Ovo uključuje položen Proficiency Exam u Školi engleskog jezika na IUS-u u skladu sa općim aktima Univerziteta. Od kandidata se također može zahtijevati i poseban test ili intervju kako bi se utvrdio nivo poznavanja engleskog jezika.

MASTER OF ARTS (M.A.) IN COMPARATIVE PRIVATE LAW

First Semester of First Year


Courses

Instructional Load
(lectures and tutorials)

ECTS

1. Private International Law

3L + 0T

6

2. European Private Law

3L + 0T

6

3. Research Methods for Legal Studies

3L + 0T

6

4. Elective I

3L + 0T

6

5. Elective II

3L + 0T

6

Total: 5 courses (3C+2E)

 

30

 

Second Semester of First Year


Courses

Instructional Load
(lectures and tutorials)

ECTS

1. International Business Law

3L + 0T

6

2. Master Thesis

TBD

24

Total: 2 courses (1C+MasterThesis)

 

30

 

Range of Possible Electives for the M.A. in Comparative Private Law Program


Courses

Instructional Load
(lectures and tutorials)

ECTS

1.The Law on international Arbitration

3L + 0T

6

2.International Intellectual Property Law

3L + 0T

6

3.Foreign Direct Investment Law

3L + 0T

6

4.European Labor and Social Law

3L + 0T

6

5.Comparative Civil Procedure Law

3L + 0T

6

6.Competition and Consumer Protection Law in EU

3L + 0T

6

7.LAW538 European Corporate Law

3L + 0T

6

Komparativno privatno pravo
Komparativno privatno pravo

Učenje na daljinu

Postdiplomski studij iz komparativnog privatnog prava nudi smjer učenja na daljinu:

Pravo i poslovanje
Smjer:
  • Komparativno privatno pravo

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt