Skip to main content

Dodiplomski studij

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Dodiplomski studij

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Dodiplomski studij na pravu

S ciljem da pripremimo studente da samouvjereno upravljaju izazovima globalnog svijeta, težimo ih osnažiti kroz najmodernije metodološki utemeljene, multidisciplinarne nastavne materijale (oslanjaju se na uvide iz relevantnih društvenih nauka, posebno ekonomije, historije i sociologije), kao i kombinaciju praktičnog znanja i intelektualnog obrazovanja. Naš glavni cilj su stručnjaci koji na inovativne načine rješavaju probleme – jer imaju adekvatan osjećaj za sve veće veze između lokalnog i međunarodnog prava u svijetu koji se brzo mijenja i potrebu da usklade ove veze i jer su vješti u primjeni pravnih principa na činjenice koje se nalaze ispred njih – a spremni su da rade i u javnom i privatnom sektoru u svojim zemljama i inostranstvu.  

 

Pregled dodiplomskog programa

Pregled dodiplomskog programa

Dodiplomski studij na Pravnom fakultetu je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. 

U osnovi težimo obrazovati pravnike koji tečno govore još jedan jezik pored svog maternjeg, sposobne da efikasno komuniciraju sa svojim kolegama iz drugih dijelova svijeta, pravne stručnjake koji čuvaju ljudska prava, posvećeni su izgradnji društva na temelju vladavine prava i pored ostalih navika uma, posjeduju etičke vrijednosti sa postojanim osjećajem za pravdu.

Pored obaveznih predmeta kao što su ustavno pravo, upravno pravo, krivično pravo, građansko pravo, privredno pravo i privatno i javno pravo EU, naši studenti također mogu odabrati predmete iz niza izbornih predmeta kako bi zadovoljili akademske kriterije. Ovi uključuju između ostalih, pravo finansijskih institucija, pravo informacionih tehnologija, okolišno pravo, ljudska prava i mnoge druge.

 

Kao i njegova matična institucija, Pravni fakultet je ponosan na svoju raznolikost i internacionalni karakter. Shodno tome, naš pravni fakultet je dom studentima i profesorima iz različitih dijelova svijeta. Upravo su ovo atributi koje naša zemlja treba u procesu sinhronizacije lokalnih regulativa sa međunarodnim obavezama na putu ka svom željenom cilju – EU integracije i Sjevernoatlantski pakt (NATO).

Studenti će nakon dodiplomskog studija steći osnovno znanje iz pravnih nauka kao i neophodne pravne vještine potrebne za upis i uspješan završetak naprednih pravnih studija. Diplomanti koji u ovoj fazi žele raditi umjesto da nastave svoje pravno obrazovanje, će imati stručne vještine – uključujući stažiranje u državnim agencijama i privatnim organizacijama tokom studija na Pravnom fakultetu – koje su im potrebne kako bi osigurali zaposlenje u javnom ili privatnom sektoru. Bosna i Hercegovina (BiH) treba obrazovane međunarodne pravne stručnjake koji razmišljaju i rade na engleskom jeziku, zvaničnom jeziku Evropske unije i jeziku globalne politike i trgovine.


Stoga, pored mogućnosti za praktično pravno iskustvo, glavna prednost za diplomante Pravnog fakulteta, a proizilazi iz njihovog obrazovanja na IUS-u, je nastava na engleskom jeziku, jeziku komunikacije na ovom univerzitetu.

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Sporedno usmjerenje na dodiplomskom studiju

Studenti koji ne studiraju na Pravnom fakultetu, a zainteresovani su za sporedno usmjerenje na Pravnom fakultetu, trebaju pohađati obavezne predmete LAW110 Introduction to Law I i LAW120 Introduction to Law II i odabrati bilo koje druge predmete sa liste kako bi zadovoljili zahtjev od minimalno 30 ECTS bodova.

Lista predmeta

Welcome to

 

Naši brojevi
Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt