Skip to main content

Smjer: Sajber pravo

Program postdiplomskog studija - Komparativno javno pravo

Smjer: Sajber pravo

(Učenje na daljinu)

Smjer Sajber pravo u okviru postdiplomskog studija iz komparativnog javnog prava ima multidisciplinarni karakter. Pokriva različite aspekte ljudskih prava i zakona o informacionim tehnologijama, pored relevantnih predmeta sa programa Računarske nauke i inžinjering (CS) i Softverski inžinjering (SE) na Fakultetu za prirodne i tehničke nauke (FENS) na IUS-u. Ovo ima za cilj omogućiti kandidatima koji upišu ovaj smjer da se upoznaju sa osnovnom sajber terminologijom.

 

Sajber pravo se smatra važnom i savremenom granom pravnih nauka. Povećano kršenje ljudskih prava kroz sajber svijet povezano sa novim oblicima društveno negativnih pojava koje se mogu smatrati kažnjivim u pozitivnim zakonima, nameću potrebu za detaljnim razumijevanjem Sajber prava i shodno tome, odgovarajućim obrazovanjem stručnjaka iz ove oblasti.

Sajber pravo će omogućiti studentima da se usavrše u novoj, progresivnoj pravnoj disciplini i značajno unaprijede svoje karijere jer će moći samouvjereno primjenjivati stečeno znanje u relevantnim pravnim kompanijama, softverskim kompanijama, obavještajnim službama, itd. Nema mnogo magistara sajber prava što im je značajna prednost na tržištu rada. Domaća i međunarodna preduzeća koja se bave sigurnošću, zaštitom autorskih prava i građanskim pravom, istragama ili radom na slučajevima sajber kriminala, će rado zaposliti stručnjake iz ove oblasti jer smo svjedoci da kršenje Sajber zakona postaje stvaran problem u cijelom svijetu.

 

U skladu sa postojećim postdiplomskim studijem iz komparativnog javnog prava, struktura smjera Sajber pravo je sljedeća:

DL/ONLINE STUDY TRACK: CYBER LAW

 

Fall Semester

Code

Title

Prerequisite

T

P

ECTS

LAW501

Public International Law

 

3

0

6

LAW502

EU Law

 

3

0

6

LAW503

Research Methods in Legal Studies

 

3

0

6

xxx

Elective I

 

3

0

6

xxx

Elective II

 

3

0

6

Total ECTS

30

 

Spring Semester

Code

Title

Prerequisite

T

P

ECTS

LAW530

Comparative Constitutional Law

 

3

0

6

LAW595

Master Graduation Project

 

TBD

TBD

24

Total ECTS

30

 

Elective Course List for Cyber Law DL/Online Study Track*

Code

Title

Prerequisite

T

P

ECTS

LAW449

Information Technology Law

 

3

0

6

LAW504

International Human Rights and Humanitarian Law

 

3

0

6

CS508

Advanced Database Management Systems

 

3

0

6

CS412

Web Application Development

CS105

3

2

6

CS521

Modern Cryptography

 

3

0

6

CS427

Computer and Network Security 

CS307, SE308

3

2

6

CS510

Data Communications and Computer Networks

 

3

0

6

*In addition to the elective courses listed above, MA candidates can take courses from related Study Programs with the permission of the Academic Advisor.

Komparativno javno pravo

Učenje na daljinu

Postdiplomski studij iz komparativnog javnog prava nudi 2 različita smjera učenja na daljinu:

Javno pravo i integracije Evropske unije
Smjer:
  • Komparativno javno pravo
Sajber pravo<br><br>
Smjer:
  • Komparativno javno pravo

Welcome to

 

Naši brojevi

Važne činjenice

45
različitih nacionalnosti na jednom mjestu
170
partnerskih univerziteta
2000
diplomanata, magistranata i doktoranata
O našem univerzitetu

Zašto vrijedi biti
student IUS-a?

Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt