Skip to main content

Promocija projektne publikacije "Primjena odgojnih preporuka kao oblika restorativne pravde u Kantonu Sarajevo, za period 2012-2015"

Uspješan završetak projekta koji je bio sufinansiran od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Dana 25.10.2019. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, u organizaciji Ureda za sponzorisane projekte i Centra za ljudska prava i tranzicijsku pravdu, održana je promocija projektne publikacije pod nazivom "Primjena odgojnih preporuka kao oblika restorativne pravde u Kantonu Sarajevo, za period 2012-2015.", koautora dr. sci. Ene Kazić, docentice na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, dr. sci. Dževada Mahmutovića, vanrednog profesora i dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Mirze Ljubovića, MA višeg asistenta na Pravnom fakultetu na IUS-u. Promociju publikacije je otvorila dekanesa Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Aliye Mataraci, a promotori publikacije su bili sudija u penziji Jasmina Kosović, te doc. dr. Kenan Ademović. Ovom naučnom skupu su prisustvovali predstavnici akademske zajednice, pravosudnih ustanova, te studenti.

Predmetna publikacija je rezultat istoimenog projekta, sufinansiranog od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Doc. Dr. Ena Kazic je bila projekt koordinator. Cilj projekta bio je je da se pored utvrđivanja pravnog okvira odgojnih preporuka, utvrde kvanitet i kvalitet njihove primjene (detektiranje svijesti javnosti o njima, primjenjene vrste, krivična djela, počinioci) i poteškoće sa kojima se nadležni organi susreću na planu njihove primjene.

Promotori su istakli da predmetna publikacija predstavlja značajan naučni doprinos u spoznaji vrijednosti i važnosti odgojnih preporuka, kao i poteškoća u njihovoj primjeni, te da će kroz iznesene preporuke zasigurno doprinijeti na planu uklanjanja navedenih poteškoća u praksi.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt