Skip to main content
Dr. Ena Kazić učestvovala na "Prvom internacionalnom kongresu dječje i adolescentne psihoterapije"

Dr. Ena Kazić učestvovala na "Prvom internacionalnom kongresu dječje i adolescentne psihoterapije"

U organizaciji UNICEF-a i Bosansko-hercegovačke integrativne dječje i adolescentne psihoterapijske Asocijacije, u Sarajevu je, od 18-21. oktobra 2018. godine, održan Prvi internacionalni kongres dječje i adolescentne psihoterapije. Na ovom interdisciplinarnom skupu učestvovalo je preko 400 naučnika i stručnjaka iz prakse iz cijelog svijeta, a učešće je uzela i dr. sci. Ena Kazić, docentica na Pravnom fakultetu Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Izložila je dva rada na teme “Nils Christie i njegov doprinos savremenom konceptu restorativne pravde” i “Osvrt na novine u novom Krivičnom zakoniku Republike Srpske, u pogledu pravne zaštite djece i maloljetnika od seksualnog nasilja”. Kroz svoje prvo izlaganje na Konrgresu, dr. Kazić je predstavila sve karakteristične elemente koncepta restorativne pravde, koji su proizašli iz rada i djela jednog od najpoznatijih i najcitiranijih savremenih kriminologa. Kroz svoje drugo izlaganje, predstavila je rezultate normativne, historijske i komparativne analize svih nomotehničkih, sistemskih i materijalnih novina u pogledu pravne regulacije zaštite djece i maloljetnika od seksualnog nasilja u Republici Srpskoj.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt