KARŞILAŞTIRMALI KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Programın Genel Çerçevesi

Karşılaştırmalı Kamu Hukuku yüksek lisans programı iki dönem, bir akademik yıldır. Toplam 60 AKTS’lik yüksek lisans tezi ve derslerden oluşur.

Birinci dönemde öğrencilerin 5 derse kayıt yaptırması gereklidir. Bu derslerden üçü zorunlu, diğer ikisi seçimlik derslerdir.

İkinci dönemde, öğrencilerin 3 ders için kayıt yaptırması gereklidir. Bunların 2 tanesi zorunlu, bir tanesi ise seçimliktir. İkinci dönemde, öğrenci bu bahsedilen derslerin yanında yüksek lisans tezine de başlamalıdır.

DERS PROGRAMI:  KARŞILAŞTIRMALI KAMU HUKUKU

I YIL - I dönem

 

Dersler – Zorunlu/Seçimlik

Ders Saatleri ve uygulamalar

AKTS

1. Milletlerarası Kamu Hukuku

3ds + 0u

6

2. Avrupa Birliği Hukuku

3ds + 0u

6

3. Araştırma Metodları

3ds + 0u

6

4. SEÇİMLİK DERS

3ds + 0u

6

5. SEÇİMLİK DERS

3ds + 0u

6

TOPLAM: 5 ders (3Z + 2S)                                                                                                               

30

 

I YIL - II dönem

 

Dersler – Zorunlu

Ders Saatleri ve uygulamalar

AKTS

1. Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

3ds + 0u

5

2. Uluslararası Ceza Hukuku

3ds + 0u

5

3. SEÇİMLİK DERS

3ds + 0u

5

4. Yüksek Lisans Tezi

9ds + 0u

15

TOPLAM: 4 ders (3Z + 1S + Yüksek lisans tezi)                                                           

30

 

Dersler - Seçimlik

Ders Saatleri ve uygulamalar

AKTS

1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve İnsancıl Hukuk

3ds + 0u

6

2. Diplomasi ve Konsolosluk Hukuku

3ds + 0u

6

3. Geçiş Dönemi Adaleti

3ds + 0u

6

4. Karşılaştırmalı İdare Hukuku

3ds + 0u

5

5. Uluslararası ilişkiler

3ds + 0u

5

Kayıt Kabul Koşulları

İktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler, kriminoloji ve benzeri suç bilimi alanları, beşeri bilimler, siyasal bilimler veya hukuk alanında 240 AKTS alarak lisans mezunu olan adaylar, yüksek lisans programına başvurabilirler. Başvuru dönemi ve şartları, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin konuyla ilgili düzenlemelerine uygun olarak ilan edilecektir. Adaylar başvurularıyla, başvuru ilanında listenen belgeleri ibraz ederler.

Öğrenciler, kabul şartlarını taşıdıklarını ispat etmek için, kendilerinin ileri seviyede ingilizce bildiklerini de ispat etmek zorundadırlar.

Bu ispat, uluslararası tanınmış bir dil sertifikası ile veya Üniversitemizin ingilizce yeterlilik sınavını geçmiş olduklarına dair belge ile yapılır.

Bunun yanında, bilimsel yeterliliklerini ispatlamak amacıyla, ikinci döneme devam edebilme şartı olarak özel bir sınav veya mülakata da tabi tutulabilirler.

 

 

APPLY ONLINE