Ana içeriğe atla

Uluslararası Siber Suç Sempozyumu Uluslararası Üniversite'de

Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Sempozyumu Çarşamba günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde çeşitli ülkelerden gelen seçkin konuk ve konuşmacılarla başlamış ve siber tehditlerle mücadele ve küresel ağların güçlendirilmesi için gerçekleşen ortak çabayı değinmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Akademisi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek Federasyonu Yargı ve Savcılık Eğitim Merkezi (CEST FBiH) ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan etkinlik, siber suçlar ve uluslararası hukuk çerçevesindeki etkileri ile ilgili kritik konuları ele almayı amaçlamaktadır.

Çarşamba günü düzenlenen açılış töreninde Türkiye, Bosna Hersek, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'dan önemli konuklar yer almaktadır. CEST FBiH Direktörü Dr. Arben Murtezić, böylesine prestijli bir etkinliğin ortaklaşa düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin öneminden söz etmiştir. Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA'ya destekleri için teşekkür eden Sayın Direktör, sempozyum sonrasında işbirliğinin artmasını temenni etmiştir.

Sırp Cumhuriyeti Hâkimlik ve Savcılık Eğitim Merkezi Müdürü Slobodan Zec, Bosna Hersek'te yargı sisteminin güçlendirilmesi ve suç ve yolsuzlukla mücadelede Türk kurumlarının devam eden desteği için kurumu adına teşekkürlerini iletmiştir.

Adalet Akademisi Başkanı Sayın Muhittin Özdemir, adaletin her toplumda temel nitelikte olduğunu vurgulamış ve siber suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli görevine değinmiştir. Sayın Başkan, Türkiye Adalet Akademisi'nin siber tehditlerle etkin bir şekilde mücadele etmek için küresel ortaklarla yaptığı kapsamlı işbirliğinden de bahsetmiştir.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık, TİKA'nın Bosna Hersek'e ve dünya geneline yaptığı katkılardan bahsederek, siber suçlarla mücadeleye yönelik girişimlere desteklerinin devam edeceğini teyit etmiştir.

IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım katılımcıları karşılamış ve günümüzün bağlantılı dünyasında siber suçlarla mücadelenin önemini vurgulamıştır. Bu tür suçların sınır tanımadığını ve günümüzde hem eğitim hem de sosyal faaliyetlerin tüm yönlerini yöneten hayati BT sektörüyle bağlantılı olduğu için bu alanda işbirliği ve bağlantılar kurmanın gerekliliğinden söz etmiştir. Ayrıca IUS'un üniversite olarak sayıca ve başarıları hızla artan Hukuk Fakültesinin olduğunu ve bu tür etkinlik ile tartışmaların fakülte ve personeli için faydalı olacağını da sözlerine eklemiştir.

Sempozyumun ilk gününde "Siber Suç ve Bilişim Sistemleri Güvenliğinin Mevcut Durumu" ve "Uluslararası Mevzuatta Siber Suçla Mücadele" konulu iki panel oturumu düzenlenecektir. Bu tartışmalar, uzmanları ve ortakları bir araya getirerek siber tehditlere karşı birleşik bir cephe oluşturmaya yönelik içgörü ve stratejilerin paylaşılmasını sağlayacaktır.

Sempozyum, çeşitlilik arz eden temsiliyeti ve kapsamlı gündemiyle, dijital çağımızın en acil sorunlarından birinin ele alınmasında anlamlı bir diyalog ve işbirliğine zemin hazırlamaktadır. Etkinlik önümüzdeki iki gün boyunca devam ederken, katılımcılar bilgilerini genişletmek ve sınır ötesi siber suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek için yeni ortaklıklar kurmaya hazırlanmaktadır.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Kontakt