Ana içeriğe atla

Uluslararası Siber Suç: İçgörüler ve Çözümler Sempozyumunun Son Günü

Cuma günü, siber tehditlere karşı süregelen mücadelede karşılaşılan zorlukların ele alınması ve çözüm önerilerine odaklanan Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Sempozyumu sona ermiştir. Tartışmalar Bosna Hersek (BiH), Türkiye, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan'da yaşanan siber saldırıların somut örneklerine odaklanmış ve çeşitli kurumlar üzerindeki etkilerine ve bu olayları hafifletmek ve bunlara yanıt vermek için kullanılan stratejileri bilgilendirmiştir.

Katılımcılar kendi kurum ve kuruluşlarını hedef alan siber saldırıları paylaşmışlardır. Bu anlatımlar, siber suçlular tarafından kullanılan ve gelişen taktikler hakkında önemli bilgiler sağlamış ve etkili siber güvenlik önlemlerinin kritik önemini vurgulamıştır. Katılımcılar, siber güvenlik alanında işbirliğine dayalı çabalara ve proaktif yaklaşımlara duyulan ihtiyacı vurgulayarak pratik deneyimlerini ve çıkarılan dersleri paylaşmışlardır.

Sempozyumun gerçek hayattaki vaka çalışmaları ve pratik çözümlere yaptığı vurgu, yargı profesyonelleri arasında dinamik ve bilgilendirici etkileşimi teşvik etmiştir. Katılımcılar, siber güvenlik duruşlarını güçlendirmek ve kurumlarının siber tehditlere karşı dayanıklılığını artırmak için uygulanabilir bilgi ve araçlar edinmiştir.

Günün sonu sempozyum, tüm katılımcıların özveri ve katkılarının takdir edildiği bir sertifika ödül töreniyle sona ermiştir. Bu jest, siber suçlarla mücadeleye ve küresel ölçekte siber güvenlik farkındalığını ve hazırlığını teşvik etmeye yönelik kolektif kararlılığı belirlemiştir.

Uluslararası Siber Suçlarla Mücadele Sempozyumu'nun üçüncü ve son günü, katılımcıların kendi bölgelerinde ve diğerlerinde siber tehditlerle mücadeleyi sürdürmek için önemli bilgiler, stratejiler ve güçlendirilmiş bir ağ ile donatılmış olmasıyla büyük bir başarıya imza atmıştır.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Kontakt