Ana içeriğe atla

İHEB'in 75. Yıldönümü ve 2023 İnsan Hakları Günü: IUS SDG Haftası

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Hukuk Fakültesi (FLW), 7 Aralık 2023 Perşembe günü, 2023 İnsan Hakları Günü anısına, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin (İHEB) 75. yılına odaklanan bir konferans düzenlemiştir.

Konferansın açılış konuşmalarını IUS Genel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doçent Doktor Muhammed Yasir Göz ve FLW Dekanı Doçent Doktor Ena Kazić- Çakar yapmıştır. FLW temsilcisi olarak Öğretim Görevlisi Hana Šarkinović-Köse, küresel çapta sistematik baskı ve eşitsizlikleri belirten çok sayıda rapora dayanarak, toplumdaki bireylerin sorumluluklarını yerine getirmelerini hatırlatarak ve sürdürülebilir ortaklıklara duyulan ihtiyacı vurgulayarak konuşmasını yapmıştır. İlerleme kaydedilen alanlara da dikkat çekmiştir.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Valerija Galić, İnsan Hakları Günü dolayısıyla öğrencileri kutlayarak ve onları toplumda aktif katılımcılar olmaya davet ederek insan haklarına dikkat çekmiştir, çünkü insan hakları bir eylem çağrısıdır. Mahkeme'nin hayatın çeşitli alanlarına ilişkin anayasal içtihatlarından çok sayıda alıntıyı dinleyicilerle paylaşmıştır. Konuşmada Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi'nin Bosna Hersek Anayasası'nın bir parçasını oluşturduğu ve Sözleşme standartlarının aynı zamanda Bosna Hersek Anayasal sisteminin standartları olduğu yinelenmiştir.

Bosna Hersek İnsan Hakları Ombudsmanı Jasminka Džumhur, dünyanın pek çok yerinde sivillerin öldüğü bir dönemde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıldönümünü anmanın ve insan haklarından bahsetmenin nankörlük olduğunu ifade etmiştir. Bosna Hersek'in hala uluslararası standartlara uygun olarak savaş mağdurlarının haklarını güvence altına alacak tedbirleri uygulamaya koymadığı belirtilmelidir. Bununla birlikte, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik uluslararası bir çerçeve olmaksızın, özellikle çatışma koşullarında barışı inşa etmek mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda, Evrensel Beyanname'nin taşıdığı önemin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Gündem 2030'un hedeflerini ve özellikle Hedeflere ulaşmak için ortaklıklara dayanma gereğini hatırlatmıştır. Herkes için temel zorluğun, odağın günlük siyasi meselelerden, uluslararası standartların uygulanmasını sağlamak için vatandaşları ve ihtiyaçlarını merkeze alan sistemik bir yaklaşıma nasıl kaydırılacağı olduğunu belirterek sözlerini tamamlamıştır.

Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karić, günümüz küresel toplumunda maalesef hala dünyayı yaşanacak daha güvenli bir yer haline getirmeyen daha önemli konu ve sorunlara değinme fırsatı bulmuştur. Geleceğimizin daha iyi bir durumda olabilmesi için çocuklarımızın insan haklarının korunması ve güvence altına alınması konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunmuştur.

Bosna Hersek Kayıp Şahıslar Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Saliha Đuderija, konuşmasını Bosna Hersek'teki insan hakları ve insan haklarının korunması durumuna odaklamıştır. "Pratik insan haklarının" tesis edilmesi için sistematik olarak çalışılması, kamu sektöründe reformlar yapılması ve sivil kamu görevlilerinin çalışmalarının daha profesyonelce yönlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Etkinlik, FLW ve IUS Hukuk Öğrenci Kulübü tarafından hazırlanan "İnsan Hakları Belgeleri" sergisinin açılışıyla sona ermiştir.

International University of Sarajevo. Best Private University of Bosnia and Hercegovina

Featured Posts

Kontakt