Eğitsel Amaçlar

EĞİTSEL AMAÇLAR

 1. Yürürlükteki yasaların bütünlüğünü kavramış, teorisini özümsemiş, hem ulusal hem uluslararası mevzuata hâkim, öğrendiği teorik konuları uygulama yeteneği gelişmiş, akademik vizyona sahip, hem kendi ülkelerinde, hem de yurt dışında kamu ve özel sektörde görev alabilecek nitelikte donanımlı hukukçular yetiştirmek.
 1. Hukuk kültürüne, güçlü bir adalet duygusuna, etik değerlere ve sorumluluk bilincine sahip, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü esas alan bireyler yetiştirmek
 2. Öğrenci odaklı bir hukuk eğitimini amaç alarak uygulamaya yönelik eğitim vermek. Bu çerçevede yargı organlarıyla işbirliği halinde, uygulamalı çalışma ve farazi mahkeme çalışmalarına ağırlık vermek.
 3. Hukuki konularda yenilikleri takip eden, uluslararası alandaki gelişmeleri izleyen ve kendini bu çerçevede geliştirebilen hukukçular yetiştirmek.
 4. En az bir yabancı dili ve bilişim teknolojilerini etkili şekilde kullanarak dünyanın her yerindeki meslektaşlarıyla iletişim kurma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirmek.
 5. Hukuk bilgisi güçlü, hukuk biliminin gelişimine katkıda bulunan akademisyenler yetiştirmek.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Hukukun her dalına ilişkin yasal düzenlemelerden, yargı organlarının kararlarından ve ilgili bilimsel literatürden haberdardır.
 2. Hukuk alanındaki tüm gelişmeleri, gerek teori, gerekse uygulama düzeyinde takip eder ve değerlendirir.
 3. Çeşitli hukuk disiplinlerine ilişkin kavram ve kurumlar ile bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
 4. Mevzuat metinlerini, yargı kararlarını ve bilimsel kaynakları hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle inceler, yorumlar, değerlendirir.
 5. Hukuk uygulamasında karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır, yargı kararları ve bilimsel kaynaklardan hareketle, hukuk uygulamasında karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm üretir.
 6. Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunma yeteneğine sahip olur.
 7. Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur.
 8. İngilizce’yi profesyonel bir şekilde kullanarak hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 9. İyi bir hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlüğe, adalet duygusuna ve ahlaki değerlere sahiptir.
 10.  İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.