Skip to main content

Pravni fakultet

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Moral se ne može zakonski regulisati, ali ponašanje može. Sudske odluke možda neće promijeniti srce, ali mogu obuzdati one koji ga nemaju. - Martin Luther King Jr.

Programi dvojnih diploma
Stručnost iz pravne teorije i prakse
Komparativni i kritički pristup
Nezavisno istraživanje
Priznati na državnom i internacionalnom nivou
Utemeljen fakultet
Akademsko i profesionalno savjetovanje
Internacionalno višejezično okružanje
Komunikacija “jedan na jedan”
Interaktivno obrazovanje
Programi razmjene
Iskustvo učešća na takmičenju u simuliranom suđenju
Studentski klubovi
Aktivan kampus
Pravni studij na engleskom jeziku
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Dragi studenti,

Dobro došli na Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu! 

 

Ovaj fakultet, smješten u srcu Evrope, u Sarajevu, je osnovan 2015. godine i od tada uspješno gradi i njeguje svoju nacionalnu i internacionalnu reputaciju. Jedan je od pet fakulteta najboljeg privatnog univerziteta u Bosni i Hercegovini, a četvrtog univerziteta među univerzitetima u Bosni i Hercegovini (rangiranje Webometricsa). U skladu sa svojom misijom da pruži najkvalitetnije pravno obrazovanje, Fakultet nudi studijski program prava na engleskom jeziku na dodiplomskom studiju, te podstdiplomske studijske programe iz komparativnog privatnog prava i komparativnog javnog prava. 

Dekan
Dekan

van. prof. dr.
Ena Kazić-Çakar

Pregled dodiplomskog studija

Pregled dodiplomskog studija

Dodiplomski studij na Pravnom fakultetu je program koji traje četiri godine, osam semestara i nosi 240 ECTS bodova. Svaki semestar je oko 30 ECTS bodova. Više

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Dodiplomski studij na Pravnom fakultetu

Nakon završetka dodiplomskog studija, studenti će steći osnovno znanje iz pravnih nauka kao i neophodne pravne vještine za prijem u i uspješan završetak naprednih pravnih studija. Diplomanti koji na ovom nivou odaberu da počnu raditi, umjesto da nastave svoje obrazovanje iz pravnih nauka, će steći profesionalne vještine – uključujući stažiranje u vladinim agencijama i privatnim organizacijama dok su na Pravnom fakultetu – koje će im omogućiti zaposlenje u privatnom ili javnom sektoru. Bosna i Hercegovina (BiH) treba obrazovane internacionalne pravne stručnjake koji razmišljaju i rade na engleskom jeziku, zvaničnom jeziku Evropske unije i jeziku svjetske politike i trgovine. Stoga, uz mogućnosti za praktično iskustvo iz prava, glavna prednost diplomanata Pravnog fakulteta iz BiH opremljenih znanjem koje su stekli na IUS-u su predavanja na engleskom jeziku, jeziku obrazovanja na ovom univerzitetu.

 

Više

 

 

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Postdiplomski studij

Ovisno o napredovanju rada na tezi, programi traju oko dva semestra ili jednu akademsku godinu. Tokom prvog semestra, studenti moraju registrovati i položiti pet predmeta, od kojih su tri obavezna, a dva su izborna. Tokom drugog semestra, studenti moraju registrovati i položiti jedan obavezni predmet i tezu. 

Postdiplomski studij
Postdiplomski studij

Komparativno
javno pravo

Više
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Programi učenja na daljinu

Javno pravo Evropske unije i integracije
Track:
  • Comparative Public Law
Cyber pravo
Track:
  • Comparative Public Law
Pravo i poslovanje
Track:
  • Comparative Private Law
Postdiplomski studij
Postdiplomski studij

Komparativno
privatno pravo

Više
Read more
Pravni fakultet
Pravni fakultet

Naše prednosti

Pravni studij na engleskom jeziku

Poznavanje engleske pravne terminologije

Stručnost iz pravne teorije i prakse

Podjednak naglasak na teorijskim i praktičnim aspektima pravnog obrazovanja

Komparativni i kritički pristup

Ispitivanje najsavremenijih zakonskih rješenja u građanskom i običajnom pravu

Nezavisno istraživanje

Stručnost u identificiranju i analizi pravnih izvora s naglaskom na pravna istraživanja u elektronskom obliku

Priznati na državnom i internacionalnom nivou

Diploma priznata na državnom i internacionalnom nivou (uključujući Vijeće za visoko obrazovanje (YÖK) u Turskoj)

 

Utemeljen fakultet

Ugledan kademski kadar i na državnom i internacionalnom nivou

 

Akademsko i profesionalno savjetovanje

Diplomanti Pravnog fakulteta nikada nisu prepušteni sami sebi!

 

Internacionalno višejezično okružanje

Upoznavanje sa različitim kulturama i jezicima

Komunikacija “jedan na jedan”

Politika otvorenih vrata

Interaktivno obrazovanje

Sokratova metoda podučavanja

Programi razmjene

Programi mobilnosti studenata: Iskustvo koje mijenja život

Iskustvo učešća na takmičenju u simuliranom suđenju

Primjenjivanje prava prije diplomiranja: nacionalna, regionalna i međunarodna takmičenja u simuliranom suđenju

Studentski klubovi

Pokažite svoj talent i kreativnost: Različite aktivnosti za studente

Aktivan kampus

Akademske konferencije, kulturno-umjetnička događanja, koncerti, festivali, priredbe, sportovi, aktivnosti na otvorenom, uživanje u prekrasnoj prirodi Sarajeva i BiH

Lokacija

Centar visokog obrazovanja u Sarajevu: srce Evrope i mjesto susreta kultura

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Naši Događaji

Pravni fakultet
Pravni fakultet

Vijesti

Internacionalni univerzitet u Sarajevu
Internacionalni univerzitet u Sarajevu

Pravni fakultet

Moral se ne može zakonski regulisati, ali ponašanje može. Sudske odluke možda neće promijeniti srce, ali mogu obuzdati one koji ga nemaju. - Martin Luther King Jr.

Kontaktirajte nas
Kontaktirajte nas

Pišite nam

Nazovite nas

033 957 485

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt