Skip to main content

Serija javnih predavanja Pravnog fakulteta: Gospodin Hendrik Bosshammer - Antikorupcijski izazovi i korektni tržišni uslovi

U okviru serije javnih predavanja Pravnog fakulteta, gospodin Hendrik Bosshammer iz Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je 30. novembra 2022. godine, održao predavanje na temu „Antikorupcijski izazovi i korektni tržišni uslovi.„

Gosp. Bosshammer je predstavio rezultate OECD projekta za Bosnu i Hercegovinu pod naslovom „Korektni tržišni uslovi za konkurentnost“. IUS i nekoliko drugih univerziteta iz regije su doprinijeli implementaciji ovog projekta. Govorio je o politikama borbe protiv korupcije i tržišnog natjecanja u Bosni i Hercegovini, te ulozi preduzeća koja su u državnom vlasništvu.

Na kraju je naglasio glavne izazove za Bosnu i Hercegovinu u borbi protiv korupcije i ponudio preporuke kako bi se savladali ovi izazovi sa kojima se suočava naša zemlja.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt