Skip to main content

Predavanje o Budimpeštanskoj konvenciji – Najvažniji dokument u borbi protiv kibernetičkog kriminala

U utorak, 7. marta 2023. godine, u okviru serije svojih Javnih predavanja, Pravni fakultet (FLW) IUS-a je organizovao predavanje pod naslovom „Budimpeštanska konvencija – Najvažniji međunarodni dokument u borbi protiv kibernetičkog kriminala“. Predavanje je održao dr. sc. Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH.

Predavač je tokom izlaganja predstavio karakteristike prirode kibernetičkog kriminala i sadržaj Budimpeštanske konvencije. Naglasio je važnost njenih materijalnih odredbi koje se tiču kažnjavanja kibernetičkog kriminala kao i proceduralnih odredbi, posebno onih koje se odnose na međunarodnu saradnju u poslovima povezanim sa kibernetičkim kriminalom. Nakon predavanja je uslijedila sesija pitanja i odgovora.  

Zahvaljujemo se dr. sc. Murteziću za ovo sveobuhvatno predavanje.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt