Skip to main content

“Budite informisani o trenutnim trendovima i savremenim izazovima u svojoj oblasti” - Medisa Fočić, uspješna priča naše alumnistice

Medisa Fočić, alumna Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, je diplomirala i magistrirala pravo 2020. i 2021. godine. Tokom svog akademskog puta istakla se kao jedna od najboljih studenata Pravnog fakulteta.

 

Pročitajte njenu priču u nastavku!

Medisa je trenutno na doktoratu na University of Technology Sydney (Australija), a svoje istraživanje je fokusirala na politike intelektualnog vlasništva (IP) i strategije upravljanja za evropske univerzitete. Njena akademska sposobnost i predanost na Pravnom fakultetu doveli su je do toga da postane istaknut istraživač u oblasti prenosa znanja, valorizacije istraživanja i komercijalizacije.

U okviru svoje djelatnosti, Medisa radi kao vanjski istraživač-saradnik na Institutu Mines-Télécom Business School (jedan od vodećih poslovnih fakulteta u Francuskoj) i Međunarodnom centru za otpornost znanja na University of Technology Sydney. Tokom posljednje tri godine dala je svoj doprinos devet ERASMUS+ projekata, a trenutno radi na upravljanju dva projekta: 'Strategije održivog razvoja za visokoškolske ustanove (SDS4HEI)' i 'Saradnja u obrazovanju (CiE Gateway)'.

Pored svojih aktivnosti u Francuskoj i Australiji, Medisa je nezavisni istraživač-savjetnik u Bosni i Hercegovini. Kroz saradnju s mrežom eksperata podržala je različite institucije, uključujući Udruženje Arbitri, Organizaciju za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE), Delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Evropsku uniju za tehničku pomoć organizacijama civilnog društva (TASCO) i Fondaciju za obrazovanje i obuku (ETF).

Medisa je koautorica "Izvještaja o sintezi valorizacije STEM-a", koji ima za cilj pružanje sveobuhvatne obuke za istraživače prvog stepena u oblasti prirodnih, tehničkih, inžinjerskih i matematičkih nauka (STEM) u Evropi. Također je autorica nekoliko konferencijskih radova i komercijalnih članaka.

Njena poruka sadašnjim studentima je da ostanu informisani o trenutnim trendovima i savremenim izazovima u svojim disciplinama. Ona potiče studente da budu inovativni u svom obrazovnom i profesionalnom razvoju, ističući mnoge mogućnosti za rast i umrežavanje dostupne na kampusu i izvan njega.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt