Takmičenje u izradi postera i prezentacijama

Pravo, demokratija i mladi - pravo kao instrument za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini iz perspektive mladih

Ambiciozan si, kreativan i želiš steći nova znanja? Završavaš četvrti razred srednje škole? Želiš postati vrhunksi pravnik?

Ako je odgovor DA, onda je Pravni fakultet Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu (IUS) pravo mjesto za tebe!

Da li dodjeljujemo stipendije? Da, naravno!

Stipendiju da studiraš pravo na IUS-u možeš osvojiti u okviru takmičenja

  1. u izradi najkreativnijeg postera (takozvani „pano“)
  2. i prezentaciji samog postera.

Da biste učestvovali u takmičenju, izradite i pošaljite nam vaš poster (na engleskom ili bosanskom) najkasnije do 03. maja 2021. god. poštom (sa naznakom „poster competition“ na adresu Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo) ili putem elektronske pošte na flw@ius.edu.ba  

Za deset najboljih postera/prezentacija obezbijedili smo stipendije za studiranje prava na Pravnom fakultetu IUS-a.

Prezetnacije su zakazane za 12. mart 2021 god. u 10 sati i održaće se putem aplikacije Microsoft Teams.

 

Poziv za slanje postera i usmenu prezentaciju
IUS-ovo takmičenje u izradi postera i prezentacijama

Tema

Pravo, demokratija i mladi – pravo kao instrument za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini iz perspektive mladih

Opis teme

Demokratija u Bosni i Hercegovini se i dalje suočava sa brojnim izazovima. Podjele na etničkoj osnovi, smanjenje broja stanovnika, indisponiranost mladih da učestvuju u demokratskim i političkim procesima i nedovoljna zastupljenost žena u raznim sverama društva samo su neke od prepreka koje stoje na putu daljeg razvoja demokratije u Bosni i Hercegovini.

Zašto čekati da mladi stasaju da bi dali svoj doprinos u rješavanju ovih gorućih problema kad su oni već sada puni kreativnosti, znatiželje i pozitivne energije?

Cilj IUS-ovog takmičenja u izradi postera i prezentacijama je da podstakne mlade da već sada počnu da daju svoj doprinos i da predoče svoju viziju prava kao instrumenta za promivisanje demokratije u Bosni i Hercegovini.

Učenike koji budu imali najbolje postere/prezentacije ćemo nagraditi stipendijama za studiranje prava na Pravnom fakultetu IUS-a.

Uputstva

Takmičenje će se sastojati od dva dijela:

  1. Izrada postera na engleskom ili bosanskom jeziku i slanje istoga Pravnom fakultetu IUS-a,
  2. Prezentacija na engleskom ili bosanskom kojom se predstavlja poster i njegov sadržaj.

Poster treba da bude izraz učenikove kreativnosti. Može da bude u formi klasičnog srednjoškolskog panoa koji je manuelno izrađen, tj. da sadrži crtež(e) ili slike uz tekst, ili da bude kreiran na računaru. Kombinacije ovih pristupa su takođe dobrodošle.

Kako se prijaviti?

Da biste učestvovali u takmičenju, izradite i pošaljite nam vaš poster (na engleskom ili bosanskom) najkasnije do 03. maja 2021. god. poštom (sa naznakom „poster competition“ na adresu Pravni fakultet Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, Hrasnička cesta 15, 71210 Ilidža, Sarajevo) ili putem elektronske pošte na flw@ius.edu.ba. Ako se prijavljujete putem pošte, molimo vas da naznačite i vašu email adresu.
Prezentacije će biti održane 15. maja 2021. god. i to preko aplikacije Microsoft Teams. Jedna prezentacija bi trebalo da traje maksimalno 15 minuta. Dalja uputstva vezana za prezentacije će biti poslata učesnicima putem email-a.
Posteri i prezentacije mogu da budu na engleskom ili bosanskom jeziku.

Pravo učešća

Pravo učešća na takmičenju imaju učenici četvrtog razreda srednjih škola u Bosni i Hercegovinin starosti između 17 i 20 godina.

Zašto učestvovati?

10 najboljih postera/prezentacija ćemo nagraditi stipendijama za studiranje prava na Pravnom fakultetu IUS-a.

Učesnici će dobiti sertifikat o učešću.

Odabrani posteri će biti dio online izložbe kako na internet sajtu Pravnog fakulteta IUS-a tako i na IUS-ovim nalozima na društvenim mrežama.

Važni datumi

Rok za slanje postera putem email-a ili pošte: 03. maja 2021. god.
Datum održavanja prezentacija: 15. maja 2021. god. u 10 sati