Odbrana magistarskog rada: Zeynep Akan

Datum:

Petak, Septembar 8, 2017 - 15:22

Na osnovu člana 20 Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

                                                                                OBJAVLJUJE

Zeynep Akan, studentica II ciklusa studija na studijskom programu Kliničke psihologije, braniti će završni rad pod naslovom: “OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER: ASSESSMENT OF PARENTAL ATTACHMENT AND SELF-ESTEEM“ u utorak, 12.09.2017. godine sa početkom u 11.00 sati, u učionici F2.16 (Zgrada B, drugi sprat).

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati


                                                                                   DEKAN

                                                                    Vanr. prof. dr. Mustafa Bal

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe