Odbrana magistarskog rada: Tanja Ćurić

Datum:

Petak, Septembar 8, 2017 - 16:50

Na osnovu člana 20 Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

                                                                                    OBJAVLJUJE

Tanja Ćurić, studentica II ciklusa studija na studijskom programu Vizualna umjetnost i komunikacijski dizajn, braniti će završni rad pod naslovom: “DECONSTRUCTION OF TOTAL WORK OF ART, BASED ON POETICS OF WAGNER, BRECHT AND ARTAUD“  u ponedjeljak, 11.09.2017. godine sa početkom u 11.00 sati, u IUS Galeriji.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

 

                                                                                          DEKAN

                                                                            Vanr. prof. dr. Mustafa Bal

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe