Odbrana magistarskog rada: Sevkuthan Kurak

Datum:

Utorak, Septembar 12, 2017 - 10:51

U skladu sa članom 64. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i članom 20. Pravila studiranja drugog ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, V.d. Dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka, izdaje sljedeće


                                                                                  OBAVJEŠTENJE


Student drugog ciklusa studijskog programa Elektrotehnika i elektronika SEVKUTHAN KURAK, branit će magistarski rad pod nazivom: “CONTROL AND ESTIMATION OF A QUADCOPTER DYNAMICAL MODEL”  dana 13.09.2017. godine u 11:00 sati u prostoriji za sastanke na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka.
Odbrana magistarskog rada je javna

 

 

                                                                                     V.D. D E K A N

                                                                       Assoc. Prof. Dr. SABINA SEMIZ

 

                                                                     

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe