Odbrana magistarskog rada: Merisa Bašić

Datum:

Petak, Septembar 8, 2017 - 16:39

Na osnovu člana 20 Pravila studiranja na drugom ciklusu studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Fakultet umjetnosti i društvenih nauka

                                                                                      OBJAVLJUJE

Merisa Bašić, studentica II ciklusa studija na studijskom programu Vizualna umjetnost i komunikacijski dizajn, braniti će završni rad pod naslovom: “COMPLICATED SIMPLICITY IN SET DESIGN 4.48 PSYCHOSIS BY SARAH KANE“ u ponedjeljak, 11.09.2017. godine sa početkom u 12.00 sati, u IUS Galeriji.

Odbrana je javna i istoj se može prisustvovati.

 

 

                                                                                              DEKAN

                                                                            Vanr. prof. dr. Mustafa Bal

  • English
  • Bosanski
  • Türkçe