Skip to main content

Prof. dr. David Pettigrew održao predavanje na IUS-u

28.11.2019. prof. dr. David Pettigrew održao je javno predavanje „Prepreke ljudskim pravima i tranzicijskoj pravdi u Bosni i Hercegovini: Odgovor na ‘trijumfalizam’“, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Dr Pettigrew je profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Southern Connecticut State University.

U svom predavanju dr. Pettigrew osvrnuo se na prepreke ljudskim pravima i tranzicijskoj pravdi u BiH, usredotočujući se na određene problematične prakse u područnoj memorizaciji, poput veličanja osuđenih kriminalaca i zabrane postavljanja spomen obilježja žrtvama. Osvrnuo se i na povezane aspekte nedavnog izvještaja visokog predstavnika Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.

Ovo predavanje bio je treći događaj koji je u akademskoj godini 2019/2020 organizovao Centar za ljudska prava i tranzicijsku pravdu.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt