Skip to main content

Odgovornost zračnog prevoznika u međunarodnom zračnom saobraćaju

Pravni fakultet (FLW) IUS-a je u utorak, 12.04.2022. godine organizovao predavanje o odgovornosti zračnog prevoznika u međunarodnom zračnom saobraćaju. Gost predavač je bio gospodin Berin Riđanović, pravni savjetnik na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Predavanje je dalo uvid u najvažnije instrumente privatnog zračnog prava: Varšavski sistem i Montrealsku konvenciju. Razvoj sistema Varšavske konvencije se može posmatrati iz nekoliko uglova. Sadržaj sukcesivnih konvencija i protokola pokazuje koja su pitanja bila u fokusu u vrijeme njihovog usvajanja. Sudske odluke u različitim slučajevima pokazuju probleme koji su se pojavili prilikom tumačenja i primjene Konvencije. Ispitivanje promjena koje se tiču uslova transporta pokazuje kako su zračni prevoznici prihvatili Konvenciju prilikom mijenjanja uslova i kako su uspješno uveli promjene u pravnom okruženju bez formalne promjene samog režima.

Montrealska konvencija je nastala iz originalne Varšavske konvencije, nekoliko protokola i Dopunske konvencije koja je izmijenila i dopunila originalnu Konvenciju u većini zemalja. Paralelno postojanje Varšavskog Sistema i Montrealske konvencije je predstavljalo problem uniformnosti, pa je EU uvela Montrealsku konvenciju iz 1999. godine u svoj pravni sistem kroz Regulativu 889/2002, koja je izmijenila i dopunila Regulativu 2027/97 i propisala jedinstvenu primjenjivost Montrealske konvencije iz 1999. godine za sve EU prevoznike.

Nakon predavanja je uslijedila sesija pitanja i odgovora gdje su studenti imali priliku saznati više o pitanjima koja su ih interesovala.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt