Skip to main content
IUS FLW Vis Moot tim osvojio drugo mjesto
IUS FLW Vis Moot tim osvojio drugo mjesto

Tokom dvodnevnog, petog godišnjeg Pre-Moot takmičenja koje se održalo na Pravnom fakultetu

Više

Internacionalni univerzitet u Sarajevu - Najbolji privatni univerzitet u Bosni i Hercegovini

Featured Posts

Kontakt